Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: maart 2018

Rad One LTD (“wij”,” ons “of” onze”) beheert de website https://nl.intelligentlabs.org (de “Dienst”).

Deze pagina informeert over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming mei 2018 (AVG).

Wij zullen uw informatie met niemand delen behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze Dienst te verschaffen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van de informatie in overeenstemming met dit beleid. Behalve als anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid gebruikt worden dezelfde betekenis als de termen in onze Algemene Voorwaarden, in te zien op https://nl.intelligentlabs.org.

Verzamelen en gebruiken van gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze Dienst, kunnen wij u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijke informatie kan bevatten, maar is niet beperkt tot, uw e-mailadres,  naam, telefoonnummer en postadres (“Persoonlijke informatie”).

Uw informatie wordt bijgehouden en in onze systemen bewaard vanaf de laatste datum dat u een transactie voltooit via onze diensten. Dit heeft geen invloed op uw rechten als betrokkene (Natuurlijk Persoon).

Log data

In sommige gevallen kunnen we ook informatie verzamelen die uw browser stuurt wanneer u onze Dienst bezoekt (“log data“). Deze loggegevens kunnen gegevens zijn zoals het Internet Protocol adres (“IP”) van uw computer, het browsertype, de browserversie, pagina’ s die op onze Dienst bezocht zijn, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd besteed op de Dienst en andere statistieken.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van diensten van derden zoals Google Analytics, die dit soort gegevens verzamelen, controleren en analyseren om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren. Deze derden hebben hun eigen privacybeleid voor de behandeling van dit soort gegevens.

Cookies

Cookies zijn mappen met kleine datapakketten die een anonieme identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt cookies in uw browser uitschakelen of deze zo instellen dat u geïnformeerd wordt  wanneer er cookies worden verzonden. U kunt misschien geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst als u geen cookies toestaat.

Gedragsmarketing

Rad One LTD maakt gebruik van remarketing diensten om op websites van derden te adverteren die u bezoekt na het gebruik van onze diensten. Wij en onze externe providers gebruiken cookies om te informeren, te optimaliseren en om u advertenties te laten zien gebaseerd op uw bezoeken aan onze Dienst in het verleden.

Google

De Google AdWords Remarketing Service wordt door Google Inc. geleverd.

U kunt zich afmelden van Google Analytics voor het weergeven van reclame en het Google Display Netwerk aanpassen door een bezoek te brengen aan de pagina met Google Advertentie Instellingen.

Google beveelt ook aan dat u de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on voor uw Browser installeert. De Google Analytics Opt-Out Browser Add-On biedt bezoekers de mogelijkheid om de verzameling en het gebruik van hun gegevens door Google Analytics te voorkomen.

Voor meer informatie over de privacy praktijken van Google kunt u terecht op de website van Google Privacy & Terms.

Dienstverleners

Bij het leveren van onze Dienst, kunnen we derden (bedrijven en individuen) toewijzen om de Dienst namens ons te leveren, de Dienst uit te voeren, of ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Dienst.

Deze derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens enkel met het oog op het uitvoeren van deze taken namens ons en mogen deze niet publiceren of gebruiken voor enig ander doel.

Communicatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, marketing-of promotiemateriaal en andere informatie te sturen die interessant voor u zou kunnen zijn. U kunt zich voor deze berichten afmelden door op de afmeldingslink te klikken die in al onze e-mails te vinden is.

Naleving van de wetgeving

Wij zullen uw persoonlijke gegevens openbaar maken, indien wettelijk vereist, of in overeenstemming met de beslissing van een bevoegde rechtbank, of indien wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wet of verzoek van de wetshandhaving, of om de veiligheid en integriteit van onze Dienst te waarborgen.

Bedrijfstransactie

Indien Rad One LTD betrokken is bij een fusie, verwerving of verkoop van activa, kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen. Wij zullen u informeren voordat uw persoonsgegevens worden doorgegeven en vervolgens worden onderworpen aan een ander privacybeleid. In het geval van de overdracht van informatie worden uw rechten uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 niet aangetast.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode voor datatransmissie via het internet of elektronische dataopslag 100% veilig is. Hoewel we er altijd naar streven om commercieel aanvaardbare maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Daarom garanderen wij het veiligheidsniveau van uw persoonlijke gegevens niet, maar wel dat wij altijd zullen handelen in overeenstemming met de relevante wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Internationale overdracht

Uw informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, kan worden verzonden naar en opgeslagen op computers buiten uw regio, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming verschilt van die in uw rechtsgebied.

Als u buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en ervoor kiest om uw informatie met ons te delen, wees er dan bewust van dat wij deze informatie, inclusief persoonlijke informatie, naar het Verenigd Koninkrijk kunnen sturen om te verwerken.

Uw akkoord met dit privacybeleid gevolgd door het verstrekken van dergelijke gegevens geldt als uw instemming met deze overdracht.

In geval van een geschil over de internationale overdracht van gegevens, gaat u ermee akkoord dat de exclusieve bevoegdheid bij de rechtbanken van Engeland en Wales ligt.

Rechten van betrokkenen

– Het recht op informatie

Deze privacyverklaring maakt deel uit van een proces waarin u het recht op informatie heeft. Als we informatie verzamelen die u aan derden heeft verstrekt, zullen we deze informatie binnen een redelijke termijn, maar niet later dan een maand, verstrekken.

– Het recht op inzage

U heeft het recht op bevestiging dat uw gegevens worden verwerkt. U heeft ook het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens om de rechtmatigheid van verwerking te kunnen verifiëren.

Elk verzoek is gratis, maar we kunnen een passende vergoeding in rekening brengen als het verzoek buitensporig is. We kunnen ook kosten in rekening brengen als aansluitende verzoeken om dezelfde informatie worden gedaan.

We garanderen dat elk verzoek om toegang tot data binnen één maand na ontvangst wordt uitgevoerd.

We zullen uw identiteit als onderdeel van dit proces met passende middelen moeten verifiëren. Over het algemeen gebeurt dit via een brief of elektronisch via e-mail.

– Het recht op rectificatie of aanvulling

U heeft het recht om eventueel verkeerde informatie te laten wijzigen of te laten aanvullen als deze onvolledig is. De informatie kan mondeling of schriftelijk aan de adviseur worden doorgegeven.

We zullen alle gegevens die we in ons bezit hebben binnen een maand na kennisgeving corrigeren. We brengen geen kosten in rekening voor het wijzigen of corrigeren van uw gegevens, tenzij het verzoek buitensporig is.

Het is mogelijk dat we uw identiteit moeten verifiëren om de gevraagde wijzigingen te verwerken.

Als we deze informatie aan andere partijen hebben verstrekt, zullen we met elk van hen afzonderlijk contact opnemen, zodat ze uw gegevens bij kunnen werken.

– Het recht op vergetelheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit staat bekend als het recht om te worden vergeten. Een dergelijk verzoek kan schriftelijk worden ingediend.

We reageren op elk verzoek binnen een maand  op na ontvangst van het verzoek.

We brengen geen kosten in rekening voor het wissen van uw gegevens. We zullen de identiteit moeten verifiëren van elk persoon die van het recht om vergeten te worden gebruik wil maken.

– Het recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken of stoppen. Mogelijk blijven we de informatie opslaan, maar we zullen deze niet meer gebruiken.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen en deze zal uiterlijk één maand na indiening beantwoord worden.

– Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens niet meer gebruiken, zullen wij hier onmiddellijk gehoor aan geven.

– Het recht om te klagen

Als u een klacht heeft over hoe wij uw informatie gebruiken, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office via hun website op www.ico.org/concerns of schrijven naar:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wanneer u op de link naar een website van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de derde. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke pagina die u bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet bestemd voor personen onder de 13 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat wij persoonlijke informatie van uw kind hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben ontvangen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder controle en toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij raden u aan dit privacybeleid periodiek voor wijzigingen te herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Als we belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of via een duidelijke melding op onze website.

Jurisdictie

Dit beleid zal wordt beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met eventuele bepalingen inzake wetsconflicten.

Contact

Als u vragen over dit Privacybeleid heeft, neem dan contact met ons op via: support@intelligentlabs.org

U kunt ook per post contact met ons opnemen, ons vestigingsadres is:

32 Barnmead

Haywards Heath

England

RH16 1UZ

United Kingdom